KÄYTTÖEHDOT

 

Amazing City Oy verkkopalveluiden yleiset käyttöehdot

TIETOA AMAZING CITY (www.roofwalk.fi) VERKKOSIVUSTOISTA

Amazing City:n verkkokauppa on Amazing City:n toteuttama verkkopalvelu, jossa välitetään Amazing Cityn tarjoamia palveluja. 

Sivustoilla on SSL-varmenne, jolla[1]  palveluntarjoajan identiteetti on varmennettu ja samalla käyttäjän[2]  koneen ja palvelimen välinen yhteys on salattu.

Verkkopalveluissa ei säilytetä mitään asiakkaan maksutapahtumaan liittyviä tietoja, kuten luottokortti- tai pankkitilinumeroita. Maksutapahtuma on salattu ja siinä noudatetaan luottokunnan ja pankkien turvamääräyksiä.

REKISTERISELOSTE 13.3.2020 (Henkilötietolain 523/99 10§:n mukaan)

1. Rekisterinpitäjä:
Amazing City Oy
Kokkomä
entie 50
36600 Pälkäne
Puh. 0400 734 174
Y-tunnus: 2798569-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Amazing City Oy
Heikki Närvä
nen
Puh. 0400 734 174

3. Rekisterin nimi: Amazing City Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Asiakastietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, verkkopalvelujen oston vahvistaminen sekä verkossa tehtyjen varausten identifiointi. Yrityksen oma markkinointi sekä viestintä. Rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen.

6. Rekisterin tietosisältö: Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:

– Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
– Kansalaisuus
– Ostettua palvelua koskevat tiedot
– Asiakkaan itse antamat tiedot


7. Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaan itse antamat tiedot

8. Henkilötietojen vastaanottajat: Rekisterinpitäjä käyttää palvelujensa toteuttamiseksi alihankkijaa tai alihankkijoita, jotka tarvitsevat henkilötietoja oman palvelunsa toteuttamiseksi.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle: Henkilötietolain 22 a §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja voidaan siirtää EU:n jäsenvaltioiden tai ETA:n ulkopuolelle siltä osin, kun komissio on henkilötietodirektiivin mukaisesti todennut, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Amazing City käyttää palveluissaan Yhdysvaltalaisen Bokun:n sekä Googlen palveluita, joiden kautta siirtyy henkilötietoja (esim. asiakkaan IP-osoite ja yhteystietoja) EU:n ulkopuolelle. Amazing City vastaa kolmansien osapuolten kanssa tehtävästä henkilötietojen käsittelystä henkilötietolain mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika: Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

11. Rekisteröidyn oikeuksista: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivut tallentavat tietokoneelle.
Roof Walk:in verkkosivuilla käytetään evästeitä mm. tilastointiin, käyttökokemuksen parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä verkkopalvelua hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeiden poistaminen käytöstä

Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen voi heikentää palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta.

Sosiaaliset laajennukset

Amazing City:n (esim. www.roofwalk.fi) sivustoilla ja palveluissa on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Amazing City:n sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta.

Amazing City:n sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin laajennuksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö– ja muita ehtoja. Lisätietoja kolmannen osapuolen palveluiden käyttöehdoista löytyy yritysten verkkosivuilta.